(04563) 6-04-23

(067) 249-86-67

info@belvet.kiev.ua

Bila Tserkva
Klinichna St., 6
УкрРуEng
About companyProductsNewsPublicationsContactsJobs

Publications

Для балансування годівлі великої рогатої худоби, овець та кіз по мінеральним речовинам. • Молодняк врх та дрх – за рахунок достатньої кількості мікроелементів підвищується загальна резистентність організму тварин, покращується апетит, збільшуються прирости живої ваги, покращується обмін речовин. • Лактуючі тварини – підвищується загальна резистентність організму, оптимізує продуктивність і фертильність тварин. • Тільні та кітні тварини – сприяє народженню здорового молодняку, підвищенню якості молозива, зниженню рівня порушень обміну речовин в період тільності, забезпечує достатній базовий рівень мікроелементів в організмі, підтримує високий рівень надою молока після отелення і підвищує родючість.
Read More
Серед захворювань дрібних домашніх тварин особливе місце займають патології органів статевоїсистеми, до яких відносяться різні неопластичні захворювання, зокрема, новоутворення (пухлини) молочної залози різної морфологічної структури. Більшість пухлин молочної залози у собак і кішок мають злоякісний характер. Періоди виявлення новоутворень у всіх тварин різні, і тимчасові ознаки, і статусзалежні - еструс, метеструс або анеструс. У ці періоди зазвичай в структурі молочної залози або починаються неопластичні зміни, або посилюється ріст і зміни структури вже наявних новоутворень. Це, безсумнівно, підтверджує гормонозалежність цих процесів, незалежно від різновидів пухлин молочної залози (фіброми, аденофіброма, аденокарциноми, аденофіброкарціноми та ін.).
Read More
В практиці лікаря ветеринарної медицини часто, найпоширенішою проблемою є лікування інфекційних захворювань. Ветеринарні спеціалісти мають постійний контакт з ослабленими, а часто й імунодефіцитними тваринами. Тому необхідно відповідально ставитись до питання раціональної організації антибіотикотерапії. Щоб досягти лікувально ефекту, необхідно строго дотримуватись дози, кратності введення та враховувати несумісність діючих речовин, при застосування одночасно декількох препаратів. В силу низької токсичності, високої ефективності та відсутності негативного впливу на імунітет, антибіотики пеніцилінового ряду залишаються одними із найпопулярніших серед лікарів ветеринарної медицини. Таким препаратом є Біоцилін-150 ЛА , виробництва компанії Interchemie, Нідерланди.В практике ветеринарного врача часто, распространенной проблемой является лечение инфекционных заболеваний. Ветеринарные специалисты имеют постоянный контакт с ослабленными, а часто и иммунодефицитными животными. Поэтому необходимо ответственно относиться к вопросу рациональной организации антибиотикотерапии. Чтобы достичь лечебного эффекта, необходимо строго соблюдать дозы, кратности введения и учитывать несовместимость действующих веществ, при применении одновременно нескольких препаратов. В силу низкой токсичности, высокой эффективности и отсутствия негативного влияния на иммунитет, антибиотики пенициллинового ряда остаются одними из самых популярных среди врачей ветеринарной медицины. Таким препаратом является Биоцилин-150 ЛА, производства компании Interchemie, Нидерланды.
Read More
Кастран застосовують як заспокійливий (седативний) засіб при клінічному огляді, місцевому лікуванні, перевезенні тварин; для транквілізації і премедикации тварин.
Read More